Loading

De Trotter vzw

AANBOD

Het doel van deze vereniging is tweeledig: het bewaren van maritiem erfgoed en het varen - in de eerste plaats met sociaal zwakkeren. De vzw organiseert geregeld vaarttochten. Het onderhoud en de restauratie van de vaartuigen gebeurt door vrijwilligers, een sociale werkplaats en scholen. Een professionele scheepshersteller staat de vzw met raad en daad bij. De eigen vrijwilligers kunnen deelnemen aan een door REVOS georganiseerde nautische opleiding. Tot de realisaties van de vereniging behoren de restauratie van een 90 jaar oude klipper T'AI, die nu wordt ingezet voor zeiltochten met een sportief 'doe-publiek', mentaal gehandicapten van alle leeftijden en jongeren met problemen. Het succes van de T'AI was zo overweldigend dat in 1998 besloten werd om een tweede schip, de TROTTER, te restaureren. De TROTTER is een stalen klipperaak van 25 meter die in 1916 als zeilend vrachtschip bij Boersma in Friesland werd gebouwd. Momenteel is er in België geen enkele klipperaak meer in de vaart. Vandaar dat REVOS het niet alleen wil herstellen als museumschip, maar wil laten varen met 'actieve passagiers'.

Adres: Madrasstraat Kaai 3
2000 Antwerpen
Antwerpen
Mail: info@detrotter.be
Tel:
Website: http://www.detrotter.be