1.   SIWE wil een lans breken voor de instandhouding, de studie en de ontsluiting van industrieel en wetenschappelijk patrimonium.

2.   SIWE wil verwerven of in bruikleen ontvangen: objecten en documenten die betrekking hebben op alle aspecten van de evolutie van kennis en technieken in industrie en wetenschappen.

3.   SIWE zal initiatieven nemen zoals inventarisatie en restauratie om de instandhouding van representatieve objecten.

4.   SIWE zal in dit verband een educatieve werking ontplooien, tentoonstellingen, voordrachten en bezoeken organiseren.

5.   SIWE zal zich inzetten om zowel het verworven patrimonium als het in bruikleen ontvangen erfgoed in gepaste lokalen onder te brengen en deze collecties te ontsluiten voor het publiek, o.a. door de toestellen te beschrijven, (zie [Onze collectie] ) en/of ze door te verwijzen naar ge├»ntereseerde musea of verzamelaars.

---------