Loading

De Scute vzw

AANBOD

De Scute vzw, opgericht in 1992, heeft tot doel:"Het instandhouden, bewaren en opnieuw tot leven brengen van het maritiem patrimonium van de Belgische Kust". De vereniging kan alle activiteiten ontplooien om dit doel te bereiken. De activiteiten van de vzw situeren zich dan ook op diverse vlakken.

Allereerst is er de bouw van historisch verantwoorde replica´s van verdwenen Vlaamse kustscheepstypes. Men reconstrueerde de Blankenbergse Schuit B1 St. Pieter en in aanbouw is een Loodskotter zoals die in de vorige eeuwen werd gebruikt door de loodsen van Nieuwpoort en Oostende.

Hieraan gekoppeld zijn er toeristische en culturele activiteiten (o.a. Tochten op zee, werfbezoeken, deelname aan de Erfgoeddag, Shantykoor)

De Blankenbergse Schuit is de maritieme ambassadeur van de stad Blankenberge en zorgt ook voor de vertegenwoordiging van het Vlaams Maritiem Erfgoed op alle mogelijke binnen- en buitenlandse erfgoed- en andere maritieme manifestaties. Er vinden schoolbezoeken plaats aan de werf in het kader van het vak houtbewerking of tijdens de Week van de zee.

Het registreren van getuigenissen van oude scheepsbouwers, het opnieuw leren en toepassen van oude scheepstechnieken die dreigen verloren te gaan, zijn allemaal activiteiten die het educatieve aspect van De Scute vzw nog versterken.

Adres: Wenduinse Steenweg 10
8370 BLANKENBERGE
West-Vlaanderen
Mail: info@descute.be
Tel:
Website: http://www.descute.be