Loading

Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

Het Departement ondersteunt de bevoegde ministers bij de voorbereiding van het beleid rond ruimtelijke ordening, wonen en onroerend erfgoed. Het bouwt inhoudelijke expertise op rond deze beleidsthema's, bereidt de beleidsnota's en beleidsbrieven van de minister voor en coördineert de algemene communicatie- en informatica-initiatieven binnen het Vlaamse Ministerie RWO.


◦De afdeling Juridische Dienstverlening verleent juridische ondersteuning aan het beleidsdomein, werkt mee aan de regelgeving en ziet toe op de wetgevingskwaliteit.

◦De afdeling Ruimtelijke Planning verzorgt onder meer de uitvoering, evaluatie en herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en de opmaak van gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen.

◦De afdeling Stedenbouwkundig Beleid en Onroerend Erfgoedbeleid is gespecialiseerd in het vergunningenbeleid op Vlaams niveau. Deze afdeling bevat ook specialisten voor het beleid rond onroerend erfgoed.

◦De afdeling Woonbeleid stippelt beleidslijnen uit rond het recht op wonen voor iedereen, met oog voor specifieke doelgroepen en aandacht voor de kwaliteit van het wonen.

Adres: Koning Albert II-laan 19 bus 10
1210 Brussel
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Mail: onroerenderfgoedbeleid@rwo.vlaanderen.be
Tel: 02 553 83 34
Website: http://www.rwo.be