Loading

Ruimte en Erfgoed

'Ruimte en Erfgoed' is de nieuwe naam van het Agentschap RO-Vlaanderen. Dit agentschap bouwt in Vlaanderen een kwalitatieve dienstverlening uit op vlak van Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed. Zowel lokale besturen als de burger kunnen bij 'Ruimte en Erfgoed' terecht.

Aangezien de oude naam nogal eens voor verwarring zorgde, RO werd immers gelezen als Ruimtelijke Ordening en zo ging het volledige aspect Onroerend Erfgoed verloren, werd geopteerd om na 4 jaar werking het agentschap een nieuwe naam te geven. Daarom houden wij vandaag met trots 'Ruimte en Erfgoed' boven de doopvont.

Adres: Phoenix-gebouw, Koning Albert II-laan 19 bus 3
1210 Brussel
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Mail: ruimte.erfgoed@rwo.vlaanderen.be
Tel: 02 553 18 50
Website: http://www.ruimte-erfgoed.be