Loading

Agentschap Inspectie RWO

Dit agentschap ziet toe op de naleving van de decreet- en regelgeving inzake ruimtelijke ordening, wonen en onroerend erfgoed.

Het bestaat uit een afdeling Toezicht en een afdeling Inspectie.

Wat het onroerend erfgoed betreft, treedt de afdeling Inspectie op tegen inbreuken op de decreet- en regelgeving inzake monumenten, stads- en dorpsgezichten, landschappen, archeologisch erfgoed en varend erfgoed.

Adres: Koning Albert II-laan 19 bus 22
1210 Brussel
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Mail: inspectie@rwo.vlaanderen.be
Tel: 02 553 83 63
Website: http://www.rwo.be/Default.aspx?tabid=12436