Loading

Nationale Boomgaarden Stichting (NBS) vzw

AANBOD1,Verwerving, behoud en beheer van waardevolle boomgaarden, hun flora en fauna.

2,Genetisch behoud van het nationaal en lokaal fruitpatrimonium.

3,Sensibilisering tot instandhouding en heraanplant van boomgaarden.

4, Projecten van landschapsonderhoud en -herstel.

5, Verzorgen van educatieve activiteiten, verband houdend met boomgaard en natuur.

6, Pomologische studie- en opzoekingswerk.

7,Centraliseren van pomologische werken, gravures, werktuigen en ander ooftkundig patrimonium.

8,Fruitgebruik in al zijn vormen.

9,Diensten- en adviesverstrekking rond Pomologie, hoogstamboomgaarden, landschapsonderhoud

Adres: Leopold lll-straat 8
3724 VLIERMAAL
Limburg
Mail: info@boomgaardenstichting.be
Tel: 012/39 11 88
Website: http://www.boomgaardenstichting.be