Loading

Museum Dr. Guislain

1, Permanente en tijdelijke tentoonstellingen

Doorheen de collectie en de tijdelijke tentoonstellingen van het Museum Dr. Guislain lopen drie lijnen.

Een eerste lijn is medisch en beschrijft de geschiedenis van de psychiatrie.

Een tweede lijn is de fotografie. Medische fotografie als een poging objectief naar de mens te kijken maar ook fotografie als een manier om het vreemde en het andere vast te leggen en te kaderen. Een uitgebreide fotocollectie illustreert het leven in de psychiatrie vanaf 1860 tot nu en toont de beeldvorming over geesteszieken en mensen met een handicap.

De derde lijn is een collectie kunst die evolueerde van een bescheiden verzameling met werk van mensen met een psychische problematiek naar een zeer uitgebreide en internationaal vermaarde collectie outsiderkunst.


2, Het museum beschikt over een uitgebreide bibliotheek het gaat hier in grote meerderheid om waardevolle antiquarische werkenLOCATIE

In Gent ligt ten noorden van de wijk 'Brugse Poort' het Museum Dr. Guislain.

Het museum is gehuisvest in voormalige gebouwen van het 'Hospice Guislain'. Dit gebouw werd halverwege de negentiende eeuw gebouwd naar de ideeën van Dr. Joseph Guislain, de eerste Belgische psychiater.

Het gebouw ademt de sfeer uit van de negentiende eeuw en van een medische praktijk die dan haar ontstaan en eerste ontwikkeling kent: de psychiatrie.

Het museum is enkele jaren geleden verrijkt met de collecties van het Belgisch Museum voor Radiologie

Adres: Jozef Guislainstraat 43
9000 Gent
Oost-Vlaanderen
Mail: info@museumdrguislain.be
Tel: 09/216 35 95
Website: http://www.museumdrguislain.be