Loading

Levende Molens vzw

AANBOD

1, Het behoud en de bevordering van: het wind- en watermolenbestand in traditionele zin, het ambachtelijk gemaal, de ambachtelijke molinologische cultuur en aanverwante traditionele ambachten, het agrarisch leven en het natuurlijk milieu, de traditionele molinologische architectuur en landschapbescherming in dat verband, de ecnomie naar de maat van de natuur en van de mens, de opleiding tot molenaar en aanverwante beroepen en ambachten.

2, Publicaties

De uitgave van een maandelijks tijdschrift en contactblad 'Levende Molens', met bijdragen over de hoger geschetste onderwerpen, waarbij ook steeds zoveel mogelijk wordt ingespeeld op actuele dossiers en toestanden.

De uitgave van brochures en studies in verband met het maatschappelijk doel van de vereniging, o.a.: 'Gids voor Molenbezoek in de Provincie Antwerpen, Molengids 2000', een studie over 'Hondenmolens',...

3, Advies en technische bijstand bij restauratiedossiers van het molenpatrimonium in Vlaanderen, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en occasioneel ook daarbuiten.

4, Vanuit de vereniging worden vrijwiligers ingezet bij instandhouding en herstelling van molens.

5 Namens de Vlaamse Gemeenschap en in samenwerking met de afdeling Monumenten en Landschappen worden regelmatig cursussen op touw gezet voor de opleiding van ambachtelijke molenaars. Die opleiding laat toe aan de vrijwilligers de nodige deskundigheid te geven om in opdracht van de vereniging als vrijwillige molenaars heel wat molens in Vlaanderen en Brussel op ambachtelijke en veilige manier te bemannen: op deze manier kunnen deze molens als levend patrimonium bewaard en onderhouden worden.

6 Door deze praktijkgerichte activiteit zijn mettertijd in de schoot van de vzw Levende Molens een aantal meer plaatselijke verenigingen en werkgroepen ontstaan die heel bijzonder één molen of één gewest ter harte nemen. Deze werking wordt uiteraard vanuit de vereniging gebundeld en opgevolgd: dankzij het tijdschrift krijgen die werkingen een beknopte neerslag, die ook bedoeld is als uitstraling naar de werkgroepen en personen die er niet rechtstreeks bij betrokken zijn, alsook naar derden.

Adres: NSB-straat 15
2180 EKEREN
Antwerpen
Mail: secretariaat@levendemolens.be
Tel: 03/542 06 21
Website: http://www.levendemolens.be