Loading

SIWE Steunpunt Industrieel en Wetenschappelijk Erfgoed (vzw in vereffening)

Van industriële revolutie ...

De eerste industriële revolutie werd gekenmerkt door industriële ijzer- en steenkoolproductie. Dit resulteerde in ondermeer de stoommachine.

De tweede industriële revolutie verlichtte onze wereld met elektrische energie. De wetenschappelijke experimenten met elektrische verschijnselen vormden de aanzet voor de telegraaf, de telefoon, röntgenstralen, radio en televisie. Nieuwe scheikundige inzichten kregen toepassingen in landbouw en geneeskunde en maakten film en fotografie mogelijk.

Sinds de derde industriële revolutie worden nieuwe energiebronnen zoals aardgas en kernenergie ingezet. Computers en robots versnelden de technologische, wetenschappelijke én maatschappelijke evoluties.

â?¦ tot industrieel erfgoed!

De overblijfselen van de drie industriële revoluties zijn nog steeds aanwezig in Vlaanderen en Brussel. Die industriële sites en/of relicten worden echter bedreigd door onwetendheid, desinteresse, prestigieuze bouwprojecten of gebrek aan geschikte ruimtes.

In het spoor van de wereldwijde erfgoedbeweging zetten talloze lokale, thematische en overkoepelende erfgoedverenigingen zich in voor het industriële en wetenschappelijke erfgoed. Naast het bestuderen van de materiële overblijfselen van de industriële en wetenschappelijke cultuur, trachten erfgoedverenigingen die overblijfselen te bewaren; liefst in hun oorspronkelijke kader, maar ook in musea en archieven.

Andere belangrijke doelstellingen zijn: restaureren, herbestemmen en vrijwaren van het industrieel en wetenschappelijk erfgoed. Erg belangrijk daarbij is de historische context: arbeidsomstandigheden, wetenschapsgeschiedenisâ?¦

SIWE vzw is door het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap erkend als koepelvereniging voor industrieel en wetenschappelijk erfgoed in Vlaanderen en Brussel.

Adres: Kluisdelle 12 (vroeger: Stapelhuisstraat 15)
3010 Leuven-Kessel-lo
Vlaams-Brabant
Mail: info@siwe.be
Tel: 0474.258586 Patrick Viaene voorzitter
Website: http://www.siwe.be