Loading

Commissie Academisch Erfgoed K.U.Leuven

De Commissie Academisch Erfgoed van de K.U.Leuven werd opgericht in 2006. Opdracht van de Commissie is het globale universitaire beleid omtrent roerend academisch erfgoed vorm te geven.

De doelstellingen van dit beleid zijn viervoudig :
-1. expliciteren van en reflecteren over het eigen karakter van het academisch erfgoed
-2. het verwezenlijken van een universiteitsbrede samenwerking tussen alle erfgoedbeheerders
-3. voorrang geven aan het beheer van bedreigde collecties
-4. de ontsluiting van het academisch erfgoed


WETENSCHAPPELIJKE EN DIDACTISCHE COLLECTIES VAN DE K.U.LEUVEN IN EEN OVERZICHT

Dit handige overzicht werd gerealiseerd door de Commissie Academisch Erfgoed van de KULeuven (zie hierboven). SIWE dankt Geert Vanpaemel voor de toestemming tot publicatie.

I. Groep Humane Wetenschappen

-Archeologie
Circa 10.000 maquetten, afgietsels, tekeningen en originele stukken m.b.t. de nationale archeologie, de Klassieke Oudheid, het vroege Christendom en de Middeleeuwen.
Contactpersoon: Prof. dr. Van Peer / philip.vanpeer@ees.kuleuven.be

-Kunstwetenschappen
De collectie bevat originele beelden, (Duitse) afgietsels van bekende beeldhouwwerken, een grote collectie foto's en een verzameling met prenten.
Contactpersoon: Prof. dr. Van der Stock / jan.vanderstock@arts.kuleuven.be

-Psychologie
De collectie omvat toestellen waarmee prof. Albert Michotte in het begin van de 20ste eeuw heeft gewerkt, waaronder allerlei apparaten die hij ontwikkelde en gebruikte bij psychologische experimenten. / Contactpersoon: Prof. dr. Verfaille / karl.verfaille@psy.kuleuven.be

-Pedagogie
De collectie omvat voornamelijk boeken (leerboeken, leerplannen, programma's, reglementen en monografieën), alsook wandplaten en testapparatuur.
Contactpersoon: Prof. dr. Van Gorp / angelo.vangorp@ped.kuleuven.be

II. Groep Biomedische Wetenschappen

-Anatomie
De collectie bestaat uit beenderen, platen, plastieken en gipsen modellen en epoxy organen.
Contactpersoon: Prof. dr. Herijgers / paul.herijgers@med.kuleuven.be

-Embryologie
Verzameling foetussen met afwijkingen in bokalen en didactische wandplaten

-Farmacie
Onderzoeksinstrumenten met een analytisch doeleinde, zoals spectroscoop, colorimeter, dichtheidmeter, galvanometer, ph-meter, microscoop, pompen, gewichten. Eveneens verzameling kruiden, kasten, boeken en collegedictaten.
Contactpersoon: Prof. dr. De Witte / peter.dewitte@pharm.kuleuven.be

-Oftalmologie
Kleine en grote objecten i.v.m. het onderzoek van de ogen, daterend van 1870 to heden. De objecten hebben een zekere graad van zeldzaamheid.
Contactpersonen: Prof. dr. Spileers / werner.spileers@uz.kuleuven.ac.be en Prof. dr. em. Misotten / luc.misotten@kuleuven.ac.be

-Pathologie
Apparaten voor histologie en allerlei microscopen die na 1963 aangekocht werden en nog steeds gebruikt worden. Collectie plexipotten met organen, botten en geslachtsdelen met ziekteproces op 'sterk water'.
Contactpersoon: Prof. dr. em. Van Damme / baudewijn.vandamme@uz.kuleuven.ac.be
en Prof. dr. Van den Oord / Joost.vandenoord@uz.kuleuven.ac.be

-Universitaire Ziekenhuizen
Collectie bestaat uit diverse toestellen en voorwerpen die in het ziekenhuis gebruikt werden voor onderzoek en verpleging. Verder is er ook nog een uitgebreide collectie foto's, video's, dia's en boeken.
Contactpersoon: Mevr. Gerda Ceulenaere / Gerda.ceulenaere@uzleuven.be

III. Groep Wetenschappen en Technologie

III.1: Faculteit Wetenschappen

-Bodemprofielen
De collectie bodemprofielen bestaat uit monolieten van de bodems in België en de wereld. Collectie bodemkaarten van België en de wereld.
Contactpersoon: Prof. dr. Deckers / seppe.deckers@ees.kuleuven.be

-Collectie Verwimp
Wetenschappelijke instrumenten uit verschillende departementen die door de heer John Verwimp zijn verzameld.

-Entomologie
De collectie bestaat uit verschillende insecten die in 72 speciale doezen zijn opgespeld.
Contactpersoon: Prof. dr. Billen / johan.billen@bio.kuleuven.be

-Gesteenten
Stratigrafische collectie opgebouwd uit gesteenten die uit een bepaalde bodemlaag komen.
Contactpersonen: Prof. dr. Van den Berghe / noel.vandenberghe@ees.kuleuven.be en prof. dr. Speijers / robert.speijers@ees.kuleuven.be

-Herbarium en Xylarium
Herbarium met gedroogde planten en vruchten en een xylarium met houtblokjes en stamschijven. / Contactpersonen: Prof. dr. Muys / bart.muys@biw.kuleuven.be en Dhr. Van Beek / erik.vanbeek@biw.kuleuven.be

-Mineralogie
De collectie mineralogie is onderverdeeld in een kijkcollectie en een werkcollectie.
Contactpersoon: Prof. dr. Elsen / jan.elsen@ees.kuleuven.be

-Natuurkunde
Instrumenten uit de periode 1890-1950, gerelateerd aan elektriciteit.
Contactpersoon: Dhr. Patrick Bauman / patrick.bauman@fys.kluleuven.be

-Paleontologie
Het ontstaan van deze collectie gaat terug tot 1830-1850 en bestaat uit vertebraten en invertebraten uit het Tertiair en Quartair en omvat verder een collectie walvisbeenderen.
Contactpersoon: Prof. dr. Speijers / robert.speijers@ees.kuleuven.be

-Prehistorie
De collectie bestaat uit twee subcollecties: de educatieve collectie bestaande uit objecten die professoren sinds een honderdtal jaren verzameld hebben en de wetenschappelijke collectie bestaande uit materiaal van opgravingen dat gebruikt wordt voor onderzoek.
Contactpersoon: Prof. dr. Van Peer / philip.vanpeer@ees.kuleuven.be

-Sterrenkunde
Telescopen, topografische boeken, wetenschappelijke data, spectradatabanken, fotografische plaat, meetinstrumenten, sterrencatalogi sinds 1885.
Contactpersoon: Prof. dr. Waelkens / christoffel.waelkens@ster.kuleuven.be

-Zoölogisch museum
Verschillende diersoorten in de vorm van opgezette dieren, skeletten en dieren op 'sterk water'. / Contactpersoon: Prof. dr. Brendonck / luc.brendonck@bio.kuleuven.be en Dhr. Jeroen Casteels / jeroen.casteels@bio.leuven.be

III. 2: Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

-Bio-ingenieurswetenschappen
Collectie laboratoriumobjecten, boeken, magazines en preparaten van prof. dr. Bosmans.
Contactpersoon: Rik Deliever / rik.deliever@biw.kuleuven.be

-Boerderijmaquettes
Maquettes door de Duitse staat geschonken, die Oost-Zwitserse en Duitse boerderijen en een Vlaamse vierkantshoeve voorstellen.
Contactpersoon: Prof. dr. Goedseels / vic.goedseels@abh.kuleuven.be

-Plant- en Microbiologie
Het Instituut Plantkunde en Microbiologie heeft enkele oude apparaten, waaronder enkele microscopen en een balans.
Contactpersoon: Prof. dr. Laermans / Roger.laermans@bio.kuleuven.be

III. 3: Faculteit Ingenieurswetenschappen

-ASRO
De collectie bestaat uit afgietsels die prof. Joris Helleputte tijdens zijn lessen als didactisch materiaal gebruikte.
Contactpersoon: Prof. dr. Verpoest / luc.verpoest@asro.kuleuven.be

-Chemische ingenieurswetenschappen
Distillatiekolom en enkele andere onderzoeksapparaten
Contactpersonen: Prof. dr. Degreve / jan.degreve@cit.kuleuven.be en Bart Caerts / bart.caerts@cit.kuleuven.be

-Computermuseum
De collectie omvat enkel hardware uit het Departement Computerwetenschappen.
Contactpersoon: Prof. dr. Huens / jan.huens@cs.kuleuven/museum

-Elektrotechniek
Verschillende elektrische machines, meettoestellen, elektrische componenten, microprocessoren, Siemens-machines.
Contactpersoon: Prof. dr. Belmans / ronnie.belmans@esat.kuleuven.be en Roland Reekmans / roland.reekmans@esat.kuleuven.be

-Machinecollectie
Het Thermotechnisch Instituut werd speciaal gebouwd om verschillende soorten motoren en stoommachines in onder te brengen.
Contactpersoon: Prof. dr. Van den Bulck / eric.vandenbulck@mech.kuleuven.be / Website: www.mech.kuleuven.be/tme/museum/

-Werktuigkunde
De collectie bestaat uit verschillende meetinstrumenten en draaibankjes
Contactpersoon: Prof. dr. em. Peters / jacques.peters@mech.kuleuven.be

Bron:
http://www.arts.kuleuven.be/erfgoed/Wet_en_Did_collectie.html

Adres: Blijde Inkomststraat 21 bus 3307
3000 Leuven
Vlaams-Brabant
Mail: geert.vanpaemel@wet.kuleuven.be
Tel: 016/32.49.83
Website: