Loading

MUSEUM VOOR NATUURWETENSCHAPPEN VAN BELGIE

AANBOD


1,Vaste collectie:

een collectie van 37 miljoen specimens met als thema's: dinosauriërs, evolutieleer, biodiversiteit, mineralen. Zij behoort tot de tien belangrijkste ter wereld.

2. Tijdelijke tentoonstellingen worden er regelmatig georganiseerd


3. De bibliotheek beschikt over een van de grootste natuurwetenschappelijke collecties van Europa. De oudste werken die men kan raadplegen dateren uit de 16de eeuw. Maar er is eveneens een groot AANBOD aan wetenschappelijke tijdschriften. In de informatheek liggen vulgariserende werken ter beschikking. Bovendien is in de cartotheek een rijke verzameling geografische, hydrologische en geologische kaarten in te kijken.

De automatisering van de bibliotheek is momenteel volop aan de gang. Een eerste gedeelte van de collectie is on line raadpleegbaar.


4, De educatieve dienst van het museum verzorgt de publiekswerking voor zowel groepen als individuele bezoekers.

* de organisatie van rondleidingen, ateliers, animaties en natuurexploraties;

* de uitwerking van didactische documentatie;

* de verspreiding van informatie;

* de begeleiding bij lessen, practica, didactische projecten, stages en studiedagen;

* de terbeschikkingstelling van educatieve infrastructuur.


ORGANISATIE EN OPDRACHT

Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen is een instelling van de Belgische federale Staat.

Het maakt deel uit van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid (POD Wetenschapsbeleid, diensten van de eerste minister).

Het doet intensief aan wetenschappelijk onderzoek op het gebied van natuurwetenschappen, in hoofdzaak gericht op evolutie diversiteit en ecosystemen. Het verleent wetenschappelijk onderbouwde dienstverlening aan overheids- en privé-instellingen en organismen die betrokken zijn bij het beheer van het natuurlijk patrimonium en in het bijzonder inzake toepassing van gewestelijke, federale, Europese en internationale verdragen en wetgeving.

Het beheer en uitbouw van verzamelingen, databanken, gespecialiseerde bibliotheken en archieven die een referentie vormen van nationaal en internationaal niveau.

Adres: Vautierstraat 29
1000 Brussel
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Mail: info@natuurwetenschappen.be
Tel: 02 627.42.11
Website: http://www.natuurwetenschappen.be