Loading

Belgische Zeevaartbond (Ligue Maritime Belge asbl)

De Belgische Zeevaartbond (B.Z.B.) is een v.z.w. die in juni 1899 werd opgericht door vooraanstaande personen uit de verschillende sectoren van de industrie, de handel en de Administratie. De vereniging heeft tot doel de initiatieven, de actie en de invloed van haar leden te bundelen teneinde de scheepvaart, het Belgische maritieme potentieel alsook het maritieme gedachtegoed te bevorderen en kenbaar te maken bij een zo ruim mogelijk publiek.

Adres: Olmendreef 3B/4
2950 Kapellen
Antwerpen
Mail: lmb-bzl@skynet.be
Tel: 03.6669335
Website: http://www.lmb-bzb.be