Loading

Belgian Ship Archive

B.S.A . Belgian ships archive werd opgericht door oud-zeevarenden. Zij verenigen enerzijds ex-zeelieden, anderzijds organiseren ze tentoonstellingen over de koopvaardij.
Zij beheren het scheepsarchief van al hun Belgische schepen onder nationale of vreemde vlag.
Het archief telt duizenden foto's en gegevens. Mensen die interesse hebben in ons maritiem erfgoed kunnen ook lid worden van B.S.A.

Het boven vermelde adres is de hoofdzetel van Belgian Ship Archive. Het eigenlijke kantoor waar iedereen die interesse heeft in de maritieme geschiedenis of gegevens zoekt in verband met schepen kan terecht op dit kantoor dat gelegen is Maritiemhuis Olijftakstraat 7/13 2060 Antwerpen.

Mensen die het Belgian Ship Archive wensen te bezoeken moeten wel een afspraak maken: 016/56.75.80 - Gsm 0484/36.60.99

Zie ook http://www.belgischekoopvaardij.net/contact.htm

http://www.belgischekoopvaardij.net/

http://www.belgischebinnenvaart.be/

Adres: Italielei 72
2000 Antwerpen
Antwerpen
Mail: belgian.ships@skynet.be
Tel: 016/56.75.80
Website: http://www.belgian-ships.be