Loading

Erfgoedcel TERF

Erfgoedcellen beheren zelf geen erfgoed en zijn op verschillende fronten tegelijk actief. Gebouwen- en monumentenzorg behoren niet tot hun bevoegdheden.
Erfgoedcellen bouwen een duurzaam erfgoedbeleid uit, samen met de sector en het lokale bestuur. De taak van een erfgoedcel start bij het in kaart brengen van het lokale of regionale erfgoed en het erfgoed uit de eigen stad of regio toegankelijk maken voor een zo breed mogelijk publiek. Daarnaast bevorderen ze de samenwerking tussen de verschillende erfgoedzorgers en bouwen netwerken uit. Ze hebben aandacht voor het behoud en het beheer van erfgoed.
Ze werken in het kader van een erfgoedconvenant dat de Vlaamse Gemeenschap afsluit met een stad of regio. Momenteel zijn er in Vlaanderen en Brussel zestien erfgoedcellen actief. Hun belangrijkste begrenzing is geografisch.

Adres: Polenplein 15
8800 Roeselare
West-Vlaanderen
Mail: info@erfgoedcelterf.be
Tel: 0496/80 82 85
Website: