Loading

Erfgoedcel Sint-Truiden

Ondersteunen van de lokale ergoedactoren

De erfgoedcel ondersteunt de werking van verschillende lokale erfgoedspelers zoals heemkundige en geschiedkundige kringen, dialectverenigingen, archieven, musea... Ook wil de erfgoedcel onderlinge samenwerking tussen deze spelers bevorderen. Zo kan er een (h)echt netwerk van erfgoedzorgers ontstaan.

Uitbouwen van een lokaal ergoedbeleid

De erfgoedcel bouwt een goed erfgoedbeleid uit met ruime aandacht voor behoud en beheer. Het lokale erfgoed zal toegankelijk worden voor iedereen door concrete projecten, waaronder:
-inventarisatie van religieus erfgoed
-onlinebeeldbank met historische foto's
-een nieuw concept voor het hoevemuseum...
Iedereen zal de kans krijgen om kennis te maken met het rijke Truiense erfgoed. Het verleden van Sint-Truiden, de voorwerpen, verhalen en dialecten, de Truienaar mag er trots op zijn!

Adres: Diesterstraat 1
3800 Sint-Truiden
Limburg
Mail: info.erfgoedcel@sint-truiden.be
Tel: 011-70 18 32
Website: http://www.erfgoedcelsinttruiden.be/item.php?itemno=1_2&lang=NL