Loading

Erfgoedcel Brussel

De Vlaamse Gemeenschapscommissie hecht al langer belang aan de zorg voor het Brussels erfgoed. In 2003 kon de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de eerste keer een erfgoedconvenant sluiten met de Vlaamse Gemeenschap. Met dit convenant engageert de Vlaamse Gemeenschapscommissie zich samen met de Vlaamse Gemeenschap tot het uitwerken van een erfgoedbeleid voor het roerend en immaterieel erfgoed binnen het Brussels hoofdstedelijk gewest.

De Erfgoedcel Brussel voert dit convenant uit om het Brussels erfgoed beter bekend te maken bij het publiek en het maatschappelijk draagvlak te vergroten. Netwerking en samenwerking zijn onmisbaar in de concrete werking van de Erfgoedcel Brussel.

Adres: Sainctelettesquare 17
1000 Brussel
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Mail: erfgoedbrussel@vgc.be
Tel: 02 208 02 11
Website: http://www.erfgoedcelbrussel.be/item.php?itemno=1_2&lang=NL