Loading

Erfgoedcel Brugge

Erfgoedcel Brugge wil een verhoogde belangstelling en een blijvende aandacht opwekken voor het Brugse cultureel erfgoed in al zijn aspecten. De Erfgoedcel speelt hoofdzakelijk een ondersteunende rol t.a.v. initiatiefnemende partners. Waar dit aangewezen is, ontwikkelt de Erfgoedcel ook eigen initiatieven. Tegelijk stimuleert Erfgoedcel Brugge de zorg voor het cultureel erfgoed door in en vanuit de stad netwerkvorming en expertise-uitwisseling tussen relevante actoren te coördineren. Erfgoedcel Brugge ontwikkelt daartoe projectmatige en structurele samenwerkingsverbanden.

Adres: Komvest 45
8000 Brugge
West-Vlaanderen
Mail: info@erfgoedcelbrugge.be
Tel: 050 44 50 45
Website: http://www.erfgoedcelbrugge.be/item.php?itemno=1_2&lang=NL