Loading

Centrum voor Streekgeschiedenis

Cultureel erfgoed

Het Centrum voor Streekgeschiedenis is een documentatiedienst waar het cultureel erfgoed van onze streek verzameld en ontsloten wordt. Dit is de erfenis van onze voorouders, hun verhalen, hun taal, hun gebruiken.

Dit erfgoed heeft een plaatselijke streekwaarde en vormt het geheugen van onze stad. Het leert ons de bevolking en onze eigen streek beter kennen: de mensen, de handel, de bedrijven, de horeca, de welvaart, het verenigingsleven, het culturele leven, de scholen, de politieke achtergrondenâ?¦

Onze erfgoedcollectie bestaat uit 2 grote delen.

Enerzijds de documentatieafdeling: wordt voornamelijk gevormd door schenkingen van personen, families, verenigingen, bedrijven en organisaties.
Het materiaal wordt geordend, geïnventariseerd, geschoond, eventueel gedigitaliseerd en opgeborgen in zuurvrije mappen en dozen.

Anderzijds de bibliotheek: ondersteunt het opzoekingswerk en bevat meer dan 7.000 publicaties en naslagwerken over onze streek. Een mooie reeks geschied- en heemkundige tijdschriften vullen deze collectie aan.


Ons AANBOD

- Fotoâ??s en prentbriefkaarten vanaf begin vorige eeuw,
- Affiches vanaf 1862,
- Verkiezingsdrukwerk vanaf 1936,
- Het weekblad De Beiaard vanaf 1967,
- Een collectie kaarten, met kopergravures uit de 17e eeuw, de ferraris-kaarten uit de 18e eeuw, de popp-kaarten uit de 19e eeuw, en heel wat recentere topografische kaarten over onze streek (www.bib.zottegem.be),
- Persmappen,
- Documentatiemappen met brochures, folders, pamfletten, programmaboekjes,
- Privéarchief van personen, verenigingen, organisaties, bedrijven en handelszaken,
- De Parochieregisters (vanaf 1589 tot 1810) en de Registers van Burgerlijke Stand (van 1796 tot 1900) van de elf Zottegemse deelgemeenten.
De 10-jaarlijkse tafels en al de akten zijn gedigitaliseerd en kunnen worden afgeprint,
- Een collectie doodsbrieven en â??prentjes (±) 13.000 stuks,
- Een bibliotheek met ruim 7.000 naslagwerken, tijdschriften
en weekbladen (www.bib.zottegem.be).

De publicaties en documenten zijn gratis te raadplegen. Er wordt geen materiaal uitgeleend, fotokopies kunnen ter plaatse genomen worden.


Zoeken in de catalogus

Vanaf nu kan je zoeken in de collectie van het Centrum voor Streekgeschiedenis.

Met een klik op het logo of via 'Bestand Streekgeschiedenis' kunt u 'eenvoudig' , 'uitgebreid' of 'verfijnd' zoeken, met meer of minder zoekcritera. U heeft de keuze om te zoeken op bijvoorbeeld auteur, titel, titelwoorden, uitgever, trefwoorden, rubriek, materiaal.

Oproep

Wij zorgen voor het behoud en het beheer van ons cultureel erfgoed en moedigen de inwoners en verenigingen aan om er bewust mee om te gaan.

Laat geen archief verloren gaan!
Archieven van personen, verenigingen, bedrijven of handelszaken, foto's, postkaarten, filmmateriaal, affiches, folders, brochures, doodsbrieven en -prentjes, het is allemaal welkom in het Centrum voor Streekgeschiedenis. Het wordt er zorgvuldig bewaard, gecatalogiseerd en achteraf ter beschikking gesteld van wie het wil raadplegen.
U kunt ons dit schenken, maar uiteraard ook in bruikleen geven. Wij kopiëren of digitaliseren dan uw stukken, waarna ze zorgvuldig terugbezorgd worden


Adres: Nieuwstraat 40
9620 Zottegem
Oost-Vlaanderen
Mail: cvs@zottegem.be
Tel: 09 361 09 79
Website: http://www.zottegem.be/page.php?linkID=839