Loading

Simon Stevin Vlaams Vestingbouwkundig Centrum

Het Simon Stevin Vlaams Vestingbouwkundig Centrum vzw

stelt zich tot doel de studie, de instandhouding c.q. de restauratie te bevorderen van oude, buiten militair gebruik gestelde vestingwerken, als gedenktekenen van geschiedenis en als natuurmonument
(art.1 der statuten)

Onze vereniging werd in 1964 opgericht als Simon Stevinstichting in de schoot van Vlaamse Toeristenbond - Vlaamse Automobilistenbond en genoemd naar Simon Stevin (Brugge 1548-1620), de grondlegger van de vestingbouw in de Nederlanden. Sinds 1 januari 1993 is ze een zelfstandige VZW geworden. In 2005 werd onze naam aangepast door "Stichting" te veranderen in "Vlaams Vestingbouwkundig Centrum".

Als vereniging houden wij ons bezig met alles wat vestingbouw aangaat en dit in Vlaanderen, België en de rest van Europa. Een geschiedenis die begint in de prehistorie en eindigt met de Koude Oorlog.
Voor ons Documentatiecentrum verzamelden wij informatie uit verschillende archieven over 's lands verdediging: over gebastioneerde stadsversterkingen tot de polygonale fortengordel rond het Nationaal Reduit Antwerpen over aarden wallen en bunkers. Bunkers en forten uit de 20ste eeuw zoals Duitse constructies uit WO I en WO II krijgen de aandacht van de Werkgroep Moderne Fortificatie.

De studies leiden tot studiebezoeken en publicaties waaronder ons ledenblad Vesting. Onze vereniging telt verspreidt in Europa ongeveer 340 leden en is zelf lid van de International Fortress Council (IFC) en de Vlaamse Contactcommissie voor Monumentenzorg (VCM)

Adres: Italiëlei 213 bus 12
2000 Antwerpen
Antwerpen
Mail: info@simonstevin.org
Tel: 014.42.49.15
Website: http://www.simonstevin.org