Loading

ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN

AANBOD

Het Rijksarchief is een federale wetenschappelijke instelling belast met de zorg voor en het beheer van het Belgisch archivalisch erfgoed. Het oefent toezicht op openbare archiefvormers, verwerft archieven van overheden en particulieren, verricht wetenschappelijk onderzoek, bewaart, conserveert, ontsluit en stelt het archivalisch erfgoed ter beschikking voor het publiek.

Adres: Ruisbroekstraat 2
1000 Brussel
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Mail: Algemeen.Rijksarchief@arch.be
Tel: 02/513.76.80
Website: http://arch.arch.be