Loading

Zilvermuseum Sterckshof Provincie Antwerpen

AANBOD

1. Permanente tentoonstelling

Het Zilvermuseum is gevestigd in het kasteel Sterckshof in Deurne (Antwerpen), een huis met vele kamers en ruimte voor zilver. De zilvercollectie bestrijkt de periode van de 16de eeuw tot heden en wordt thematisch gepresenteerd. Zowel de techniek, de merken als de stijl en het gebruik van de voorwerpen worden in hun context belicht.

2, Als landelijk erkend museum profileert het Zilvermuseum Sterckshof zich tevens als onderzoeks- en promotiecentrum voor de edelsmeedkunst. Aan de hand van thematische of tijdsgebonden tentoonstellingen en publicaties vult het museum de hiaten in de geschiedenis van de Belgische edelsmeedkunst op.

3, De wetenschappelijke bibliotheek bevat een ruime en vrijwel unieke collectie publicaties over toegepaste kunsten en in het bijzonder over de Westerse sierkunsten vanaf de middeleeuwen. Het zwaartepunt van de collectie, die ongeveer 20.000 stuks bevat heeft de Belgische en Europese edelsmeedkunst als onderwerp. Daarnaast zijn er ook algemene publicaties en werken over juwelen, tinwerk, munt- en penningkunde, metaalwaren, keramiek, meubelen, design, glaskunst en interieurarchitectuur. Verschillende aspecten komen aan bod: beschrijvingen van kunstvoorwerpen en -stijlen, informatie over kunstenaars, iconografie, geschiedkundige context, technieken, conservatie en restauratie.

Naast een ruime tijdschriftencollectie en een documentatiebestand zijn er monografieën, tijdschriften, brochures, tentoonstellings-, museum- en veilingcatalogi, studieverslagen, jaarboeken, video's, cd-rom's en dvd's. De bibliotheekcollectie is online ontsloten in de bibliotheeksoftware Brocade. Externe gebruikers kunnen de bibliotheek op afspraak raadplegen.

4, Tijdelijke tentoonstellingen

5, Educatief programma

Adres: Hooftvunderlei 160
2100 Antwerpen
Antwerpen
Mail: info@zilvermuseum.be
Tel: 03 360 52 52
Website: http://www.zilvermuseum.be