Loading

Zonnewijzerkring Vlaanderen vzw

AANBOD

Deze vereniging werd in 1995 opgericht met als voornaamste doelstellingen het opstellen van een inventaris van de zonnewijzers in Vlaanderen, het realiseren van historische studies in dit verband en het bijdragen tot het behoud, resp. de restauratie of de renovatie van dit waardevol wetenschappelijk en cultureel erfgoed. Met het oog op een beter inzicht in de werking van zonnewijzers worden ook adviezen verstrekt met betrekking tot de bouw van zonnewijzers en worden tevens educatieve projecten opgezet.De vereniging is een belangrijke initiatiefnemer geweest in de totstandkoming van het Zonnewijzerpad in Rupelmonde en het Zonnewijzerpark in Genk. Ze is ook betrokken geweest bij de organisatie van de Vlaamse Monumentendag 2000 die het begrip 'Tijd' als hoofdthema had. Voorts heeft ze bijgedragen tot restauratie-, renovatie- en nieuwbouwprojecten in, onder andere, Aalst, Brussel, Dendermonde, Gent, Hasselt, Ronse, Sleidinge, Voeren, Waasmunster enz. Tot slot onderhoudt ze contacten met zonnewijzerkringen in het buitenland, zowel in Europa als in andere delen van de wereld.De vereniging publiceert het tijdschrift 'Zonnetijdingen' dat viermaal per jaar verschijnt en aan alle leden wordt toegestuurd.

Adres: Mercatorplein 14
9150 RUPELMONDE
Oost-Vlaanderen
Mail:
Tel: 03/774 19 15
Website: http://www.zonnewijzerkringvlaanderen.be