Loading

VVIA Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie vzw

De VVIA vzw werd opgericht in 1978 met volgend AANBOD en doelstellingen :AANBOD

* bevorderen van de studie, het behoud, en de ontsluiting van industrieel en technisch erfgoed in Vlaanderen en Brussel;

* optreden als platform voor de privaatrechtelijke verenigingen die op dit vlak actief zijn, en het opzetten van gezamelijke activiteiten (bv.

Opendeurdagen, promotiestands en - tentoonstellingen); begeleiden van deze verenigingen en van lokale initiatieven;

* organisatie van de Vlaams-Nederlandse Contactdag voor Industriële Archeologie (jaarlijks, afwisselend in Vlaanderen en Nederland),

van studiedagen en congressen;

* organisatie van lezingen, plaatsbezoeken, uitstappen en studiereizen voor leden; organisatie van opleidingscursussen rond industriële

archeologie, in eigen beheer of in samenwerking met derden;

* werkgroepen rond industriële en technische musea, herbestemming van gebouwen, industrieel erfgoed en onderwijs, registatie industriële sites,...; provinciale afdelingen in elke provincie;

* uitbouw van een 'Centrum Industrieel Erfgoed Vlaanderen' (nieuwe vestiging gepland) met o.m. Rijke bibliotheek en inventarisgegevens

van de steekkaarten-campagne 'Maak Uw Industrieel Verleden Bekend'

Adres: Postbus 30
9000 GENT 12
Oost-Vlaanderen
Mail: administratie@vvia.be
Tel: http://www.vvia.be
Website: http://www.vvia.be