Loading

AANBOD

1, Een permanente tentoonstelling waar typische hoppersonages zoals 'De Neus' of 'De Zakker' begeleiden de bezoeker begeleiden doorheen de ontstaansgeschiedenis van de hopplant, de veldwerken, de hopoogst en de diverse toepassingsvormen van hop. Authentiek hopgereedschap, historische documenten, vernieuwde fotografie, maquettes en kijkkasten, audiovisuele presentaties illustreren het verhaal van De Stadsschaal, de hopcultuur en de mens in de hopwereld vroeger en nu. De opgedane kennis via de audiogids of tijdens een geleid bezoek kan men op ieder verdiep testen met een interactieve hopquiz. Het Hopmuseum nodigt tevens uit om in het landschap de diverse aspecten van hop te ontdekken : bouwkundig hoperfgoed, hopvelden, bezoekboerderijen, gastronomie ...

2, Tijdelijke tentoonstellingen

Adres: Gasthuisstraat 71
8970 Poperinge
West-Vlaanderen
Mail: hopmuseum@poperinge.be
Tel: 057 33 79 22
Website: http://www.poperinge.be