Loading

KONINKLIJK MUSEUM VOOR MIDDEN-AFRIKA

AANBOD

Het museum moet een wereldcentrum zijn voor research en de verspreiding van kennis inzake het verleden en heden van samenlevingen en natuurlijke milieus in Afrika, met de nadruk op Midden-Afrika om zo een beter begrip en meer interesse daaromtrent te creëren bij het grote publiek en de wetenschappelijke wereld, en om, door middel van samenwerkingsverbanden, wezenlijk bij te dragen tot de duurzame ontwikkeling ervan.

1. permanente tentoonstelling

Het museum herbergt uitzonderlijke collecties. Zo beschikt het onder andere over ´s werelds rijkste en meest befaamde verzameling etnografische voorwerpen uit Centraal-Afrika en over het historisch interessante en volledige archief van Henry Morton Stanley.

De zoölogische verzameling bevat een groot aantal wetenschappelijk zeer belangrijke type-exemplaren van de Afrikaanse fauna. De afdeling entomologie bewaart ongeveer zes miljoen insecten en de collectie tropisch hout is uitgegroeid tot de belangrijkste van Europa.

De huidige permanente tentoonstelling weerspiegelt nog steeds de Europese visie op het Afrika van de jaren ´60, niettegenstaande de sterk veranderde maatschappelijke context, zowel hier als in Afrika.

Een van de prioriteiten van het huidige Museum is de renovatie en de herinrichting van het Museumgebouw.


2. Tijdelijke tentoonstellingen

De tijdelijke tentoonstellingen ondersteunen de algemene doelstelling en de politiek van het museum. Ze trachten grotere interesse en begrip te stimuleren voor het Afrika van vroeger en nu en de interculturele dialoog te versterken.

Collecties die niet in de permanente tentoonstelling aan bod komen, worden in evidentie gezet en in relatie geplaatst met andere collecties. Ook wordt het wetenschappelijk onderzoek in de kijker gezet.

Door de tijdelijke tentoonstellingen wil het KMMA netwerken en partnerships ontwikkelen en zijn publiek vergroten en diversifiëren.


3. Documentatiecentrum

Zo beheert Metafro InfoSys een enorme metadatabank die een catalogus van gegevensbronnen over Centraal-Afrika bevat. Naast een uitgebreide bibliotheek beschikt het KMMA over gespecialiseerde documentatiecentra met onderwerpen zoals biodiversiteit, menswetenschappen en geologie.


4. educatieve diensten

De publieksgerichte diensten educatie en communicatie vormen de link tussen het museum en het grote publiek. Met allerhande educatieve activiteiten zoals ateliers, thematische rondleidingen, voordrachten, wordt de bezoeker ertoe aangezet hedendaags Afrika te ontdekken.

ORGANISATIE

Het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika is één van de tien federale wetenschappelijke instellingen (FWI) van België.

Adres: Leuvensesteenweg 13
3080 Tervuren
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Mail: info@africamuseum.be
Tel: 02 769.52.11
Website: http://www.africamuseum.be