Loading

KONINKLIJK MUSEUM VAN HET LEGER EN DE KRIJGSGESCHIEDENIS

AANBOD

1. Collectie

De verzameling van het Koninklijk Legermuseum (KLM) bestaat uit indrukwekkende harnassen en meesterlijk bewerkte degens, honderden uniformen uit tientallen landen evenals vlaggen en wimpels, uitzonderlijke eremedailles en zeldzame muziekinstrumenten, wapens en uitrustingen allerhande, vliegtuigen of gepantserde voertuigen. U kan de evolutie volgen van stormram tot F-16...

Van de Middeleeuwen tot heden...

Het Museum biedt een overzicht van de ingrijpende veranderingen die door de jaren heen hebben plaatsgegrepen op het gebied van bewapening en militaire technologie.


2. Bibliotheek

Inmiddels is de collectie uitgegroeid tot zowat 300.000 boekdelen in verband met krijgsgeschiedenis en militaire kunsten.

Tal van privé-collecties en verscheidene boekbestanden van opgeheven regimenten zijn in de loop der jaren toegevoegd. De bibliotheek bezit onder andere een belangrijke collectie over WO I, een verzameling kranten vanaf de Franse Periode tot vandaag, een grote reeks binnen- en buitenlandse militaire tijdschriften en een gevarieerde verzameling pamfletten en schotschriften uit de tijd van de Brabantse Omwenteling en de Belgische Revolutie van 1830.

Zeker het vermelden waard is de unieke verzameling van E. Brouwet over Napoleon en het Franse Keizerrijk, die in 1838 aan het museum werd geschonken.


3. Archief

Gegevens over de militaire geschiedenis van de Oostenrijkse periode tot nu, evenals de dossiers van de eerste 10.000 Belgische officieren worden in het archief bewaard.

Een belangrijk gedeelte van het archief is afkomstig van particulieren , maar daarom niet minder belangrijk.

In navolging van een wettelijke bepaalde opdracht, bewaart het Legermuseum in principe alle archieven van het Ministerie van Landsverdediging, ouder dan 50 jaar.

Een groot gedeelte van de archieven zijn geïnventariseerd. Deze inventarissen worden door het Legermuseum in de zogenaamde 'Blauwe Reeks' gepubliceerd.


4. Cartotheek

In de cartotheek vindt men naast oude kaarten van de Spaanse en Oostenrijkse Nederlanden ook operatiekaarten van het Belgische front tijdens WO I en WO II, evenals specifieke documenten over tal van militaire gebouwen. Een aangepast consultatiesysyteem heeft voor een betere toegankelijkheid gezorgd.5. Prentenkabinet

Het prentenkabinet bezit een grote verzameling grafische werken met als onderwerp het militaire gebeuren en de weerspiegeling ervan in het dagelijkse leven. Wat ontstaan is uit een oud fonds, is uitgegroeid tot een departement met internationale faam.

We kunnen gerust stellen dat wie een krijgshistorische publicatie wil illustreren, niet buiten het prentenkabinet van het Legermuseum kan.

De collecties tekeningen, aquarellen, foto's, affiches en postkaarten groeien nog steeds door aankoop, giften en nalatenschappen.


De grootste en belangrijkste fotocollectie van de Eerste Wereldoorlog, met zo'n 75.000 afdrukken, is hier tevens ondergebracht.


6. Militaire vliegtuigen verloren boven België in WOII

Het museum stelt in het documentatiecentrum van de Luchtvaartafdeling een gegevensbank ter beschikking met informatie over vliegtuigen uit de Tweede Wereldoorlog die boven België verloren gingen of neergehaald werden.

Voor elk vliegtuig zijn de volgende inlichtingen beschikbaar:

* datum en plaats van het incident
* nationaliteit en type vliegtuig
* info betreffende vlucht en bemanning

Men kan ook kaarten raadplegen waarop het incident geografisch kan worden gesitueerd.

Het bijwerken van de gegevensbank is een voortdurend proces omdat er regelmatig nieuwe of bijkomende inlichtingen vrijkomen. Op dit ogenblik bevat de gegevensbank informatie over meer dan 4280 vliegtuigen afkomstig uit de volgende landen:

* België (98)
* Frankrijk (100)
* Groot-Brittannië en de Commonwealh (1515)
* Verenigde Staten (732)
* Italië (17)
* Duitsland (1819)

Van ongeveer 1000 toestellen wordt nog informatie gezocht.

Deze gegevensbank is uitsluitend ter plaatse in het documentatiecentrum van de Luchtvaartafdeling van het museum te raadplegen.


7. Educatieven dienst met aangepaste rondleidingen voor kinderenORGANISATIE

Bij Koninklijk Besluit van 11 juni 1976 wordt het een wetenschappelijke instelling van de Belgische Staat met drie afdelingen: technologie, wetenschappelijke documentatie en onderzoek. De algemene opdracht wordt als volgt omschreven: het opzoeken, verwerven, bewaren en ter beschikking stellen van documenten, studies, publicaties of voorwerpen met betrekking tot de militaire geschiedenis.

Adres: Jubelpark 3
1000 Brussel
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Mail: infocom@klm-mra.be
Tel: 02 737.78.11
Website: http://www.klm-mra.be