Loading

Nationaal Jenevermuseum

AANBOD

1,Het Nationaal Jenevermuseum, sinds 1987 gevestigd in een voormalige stokerij, brengt het verhaal van de Belgische jenever tot leven.

Dat het museum gehuisvest is in een authentieke jeneverstokerij is uniek en van onschatbare waarde. Het is bovendien de enige stokerij in de Nederlanden waarvan de mouterij bewaard is gebleven. De eest van deze mouterij bevat een liggende gemetselde schouw, enig in Europa. Het gebouwencomplex met woonhuis, stokerij, stallingen en schuur geeft door zijn oorspronkelijke indeling de 19de-eeuwse productie van graanjenever in zijn economische context aan.

Het museum bezit een indrukwekkende verzameling. Koninginnestuk van de collectie is een 19de-eeuwse stookinstallatie.


2, Het documentatiecentrum van het museum heeft een omvangrijke verzameling werken over het productieproces van jenever, de geschiedenis van de Belgische jenever en zijn industrie, de accijnzen en de sociale en wetenschappelijke context van drankmisbruik.


3, Workshops voor jongeren en volwassenen

Adres: Witte Nonnenstraat 19
3500 Hasselt
Limburg
Mail: jenevermuseum@hasselt.be
Tel: 011 23 98 60
Website: http://www.jenevermuseum.be