Loading

Ruimschoots vzw

Ruimschoots is het samenwerkingsverband van zeven verenigingen die actief zijn rond het varend erfgoed, met name de Steenschuit, De Gentse Barge, Loods 13, Rijn- en Binnenvaartmuseum Antwerpen, Tolerant vzw, Maritieme Site Oostende en De Trotter.

Dit samenwerkingsverband resulteerde in een driemaandelijks tijdschrift dat nautisch en sociaal nieuws van over heel Vlaanderen en, indien relevant, van daarbuiten brengt. Door gezamenlijk in dit project te stappen hopen deze verenigingen samen sterker te staan, een duidelijker afgelijnd profiel te kunnen opbouwen en een ruimer publiek te bereiken. De krachtlijnen van het tijdschrift en van zijn dragende organisaties zijn belangstelling voor het varend erfgoed, gepaard aan aandacht voor sociaal-economische aspecten zoals de tewerkstellings- en opleidingsinitiatieven bij de restauratie of replicabouw van historisch waardevolle schepen.

Adres: Molenaarshuis - Nederstraat 2
9150 RUPELMONDE
Oost-Vlaanderen
Mail: ruimschoots@skynet.be
Tel:
Website: http://www.steenschuit.be/ruimschoots.html