Loading

Centrum Vlaamse Architectuurarchieven (CVAa) - Vlaams Architectuurinstituut (VAi) vzw

De coördinatie van de archiefwerking rondom het architecturale erfgoed in Vlaanderen werd in 2002 toegekend aan het Vlaams Architectuurinstituut (VAi). In het kader hiervan werd in november 2003 het Centrum Vlaamse Architectuurarchieven (CVAa) opgericht. Het CVAa heeft als hoofddoelstelling om de opbouw, de bewaring en de ontsluiting van architectuurarchieven in Vlaanderen te verbeteren.

Het CVAa initieert en stimuleert ook onderzoek en publieksactiviteiten rondom architecturaal erfgoed.
Het is het aanspreekpunt voor vragen met betrekking tot architectuurarchieven in Vlaanderen.

Daarnaast is het CVAa een coördinatiecentrum en houdt het voortdurend contact met architecten, archiefinstellingen en onderzoekers. Het wil historisch onderzoek, archivering en publiekswerking op elkaar afstemmen. Het CVAa is een expertisecentrum, een plek waar archiefvormers en het publiek terecht kunnen voor informatie over het vormen, het bewaren en het toegankelijk maken van architectuurarchieven. Het wil actief bijdragen aan het openbare debat over de betekenis van architecturaal erfgoed in Vlaanderen.

Adres: Jan Van Rijswijcklaan 155
2018 Antwerpen
Antwerpen
Mail: cvaa@vai.be
Tel: 03 242 89 70
Website: http://www.cvaa.be