Loading

Academie voor Mineralogie vzw

AANBOD

1, Drie permanente collecties

A. Een thematische collectie

Elke kast behandelt een thema:

Vorming van de gesteenten.

Begrippen eigen aan de mineralogie: gesteente, mineraal, kristal, krisollijn, amorf, edelsteen, siersteen, synthese, kunstproducten.

Groei van mineralen: zoals calciet, aragoniet.

Belgische mineralen: is België dan toch een paradijs voor mineralogen?

Diamant: gereedschap en bewerking.

Fysische en chemische eigenschappen van mineralen: hardheid, kleur, glans, breuk, oplosbaarheid.

Mineralen vertonen soms onverwachte groeifenomenen (dendrieten, tweelingen, fantoom) of kleuren die door een specifiek chemisch element worden bepaald.

Ertsen, ferro en non ferro metalen, de basis van onze technologie.

B. Een systematische collectie.

Deze collectie is gerangschikt volgens het Strunz systeem (chemische samenstelling).

C. De paleontologische collectie belicht de grote momenten van de ontwikkeling van het leven.

Trilobieten, ammonieten, varens, planten, vissen en tanden ...

Daarnaast een zeer volledige collectie van de plaatselijke fauna in de Antwerpse tertiaire zanden, alsmede een typisch facies van het bekken van Parijs zijn de bijzondere accenten in deze collectie.

2, het organiseren van cursussen, voordrachten, lezingen en practica, ruilbeurzen en tentoonstellingen (dat laatste 3 maal per jaar).

3, het organiseren van expedities en prospectietochten in binnen- en buitenland, ten dienste van leden, musea, universiteiten of andere instituten.

4, het ontwerpen en distribueren van voorwerpen van didactische aard voor onderwijsinstellingen en instituten.

het uitgeven van publicaties en tijdschriften (tweemaandelijks mineralogisch tijdschrift).

5, het verenigen en voorlichten van amateurs en beroepsmensen en het groeperen en coördineren van kringen en verenigingen.

ACAM beschikt thans over een bibliotheek met meer dan 4500 werken uit de volgende takken van de wetenschap:

Bibliotheek


* Mineralogie

* Gemmologie (edelsteenkunde)

* Paleontologie (fossielen)

* Geologie

* Kristallografie

* Scheikunde

In elk van deze domeinen beschikken zij over een groot aantal boeken en de belangrijkste tijdschriften uit gans de wereld.

Adres: Frans de l´Abrelaan 12
2170 Merksem
Antwerpen
Mail: info@acam.be
Tel: 03 658 62 83
Website: http://www.acam.be