Loading

Scheepsdalebrug Brugge (Vierendeel draaibrug)

Opgelet: Klik op de foto om de volledige foto te zien.


Scheepsdalebrug Brugge (Vierendeel draaibrug)


uit Siwe Nieuwsbrief nr. 52 p.29

BRUGGE: RED DE SCHEEPSDALEBRUG !
NEEN AAN DE SLOOP VAN DEZE UNIEKE VIERENDEELBRUG !

We waren slecht ingelicht toen we in de vorige Nieuwsbrief (nr. 51, p. 29) gewaagden van de bescherming van de Scheepsdalebrug te Brugge. Bepaalde ambtenaren van VIOE zijn de bescherming wel genegen, maar het risico op sloop blijft intussen wel zeer reëel. Of de verleende sloopvergunning nog kon herzien worden, zal afhangen van de publieke ruchtbaarheid�.
SIWE sluit zich aan bij VVIA en andere erfgoedverenigingen en zegt volmondig NEEN aan de sloop van de Scheepsdalebrug in Brugge !

Ter verduidelijking: deze typologisch unieke brug is gelegen even noordelijk van het stadscentrum en is een unieke geklonken brugconstructie, gebouwd kort na WO I (ter vervanging van een vernielde brug). De brug zou â??in slechte staat verkeren, verouderd zijn en te smal zijnâ?, typische anachronistische argumenten, gebruikt door projectontwikkelaars in de jaren vijftig zestig om straten en pleinen in Brussel en veel Vlaamse steden te verbreden.

Maar er is meer. Wellicht betreft het hier de enige nog operatieve Vierendeel-draaibrug in de wereld ! De Belgische ingenieur Arthur Vierendeel (1852-1940) vernieuwde vorige eeuw de principes van de metaalconstructie door diagonaalloze liggers te ontwerpen met een nieuw rekenmodel. Vierendeel is zeker even belangrijk als buitenlandse ingenieurs zoals Gustave Eiffel, maar had de pech Belg te zijn! Hij blijft voor velen (blijkbaar helaas ook voor de diensten ruimtelijke ordening en monumentenzorg van Brugge, zelfs voor de Vlaamse bouwmeester) een grote onbekende. SIWE zal de rol van ingenieur Vierendeel belichten in de reeds aangekondigde najaarspublicatie over Belgische ingenieurserfgoed (zie SIWE-Activiteiten).

Ook de meer dan 100 jaar oude Visartbrug in Zeebrugge (een deelgemeente van Brugge) is bedreigd. Historische bruggen vormen blijkbaar in Vlaanderen nog al te vaak een sta in de weg en worden onvoldoende onderkend als monumenten van industriële en technologische ontwikkeling. Uiteraard spelen deze oude bruggen ook een belangrijke rol in de streekgeschiedenis en hebben ze, naast een technische, ook een esthetische waarde.

Stuur dus alvast (en onverwijld) uw protestbrief tegen de sloop van de Scheepsdalebrug te Brugge naar: W&Z Waterwegen en Zeekanaal NV, Oostdijk 110, 2830 Willebroek. U kan uw schrijven ook richten naar het Brugse stadsbestuur: Stad Brugge, Burg 12, 8000 te Brugge.
Brug is intussen gesloopt (eind 2009), een stuk werd behouden

Adres: Scheepsdalelaan kanaal Brugge-Oostende
Brugge
West-Vlaanderen
Mail:
Tel:
Website: