Loading

Lieven Gevaertarchief - Historisch Archief Agfa-Gevaert N.V

Het Agfa-Gevaert N.V. Historisch Archief verzamelt en documenteert alles wat informatie verstrekt of getuigt over Lieven Gevaert, L. Gevaert & Co, N.V.; Gevaert Photo-Producten en Gevaert-Agfa N.V. (ruw geschat tussen 1868 and 1971).
Het archief omvat bedrijfsarchieven, foto's, affiches, video-opnamen, films, advertenties, brochures, kleine instrumenten, fotocamera's, folders, nieuwsbrieven, verpakkingsmateriaal, gelegenheidsdrukwerk, memorabilia...
Archieven van andere bedrijven behorende tot de groep worden slechts passief verzameld. Er bestaat een geschreven index met descriptoren eveneens raadpleegbaar op scherm.
In 1935 gingen talrijke archieven verloren, toen na de dood van Lieven Gevaert documenten, daterend uit de oprichtingsperiode (1894 - 1920), werden vernietigd. Vanaf 1963 werden 'Gevaertiana' op privé-basis verzameld en later overgedragen. Het Historisch Archief ontvangt sinds 1985 regelmatig historisch interessante archivalia afkomstig van de bedrijfsarchieven en tracht tot op dit ogenblik nog verdere nuttige informatie in te winnen, o.a. tijdens mondelinge interviews. Sedert 1988 is het Lieven Gevaertarchief gehuisvest in het Varenthof (Deurne-Antwerpen).

Adres: Septestraat 27
2640 Mortsel
Antwerpen
Mail: lievengevaertarchief.be@agfa.com
Tel: 03 444 55 96
Website: http://www.kapa.be/overarchieven/arch_25.html