Loading

Viersprong Land van Rode

Onder de naam Viersprong Land van Rode bundelen de gemeenten Melle, Merelbeke, Oosterzele en Sint-Lievens-Houtem voortaan de krachten om hun erfgoed beter te ontsluiten en te vrijwaren voor de toekomst.

Erfgoed is meer dan kerkpatrimonium en archeologische vondsten. Ook lokale recepten, familieverhalen, volkssporten en het plaatselijke dialect verdienen ieders aandacht.

De intergemeentelijke projectvereniging Viersprong Land van Rode is een samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid en werd opgericht door de gemeentebesturen van de gemeenten Melle, Merelbeke, Oosterzele en Sint-Lievens-Houtem. Lees hier de oprichtingsakte en de statuten. Door de Raad van Bestuur van de vereniging werd een beleidsplan cultureel erfgoed opgemaakt dat door de gemeenteraden van alle aangesloten gemeenten werd goedgekeurd. Je kan het beleidsplan hier nalezen. De projectvereniging kandideert met het ingediende beleidsplan naar een erfgoedconvenant met de Vlaamse Overheid.

Meer weten? Je kan terecht bij de culturele diensten van Melle (09 272 66 15), Merelbeke (09 210 32 14), Oosterzele (09 362 50 09) of Sint-Lievens-Houtem (053 60 72 30).

(uit de website)

Adres: Moortselestraat 37
9860 Oosterzele
Oost-Vlaanderen
Mail: cottenie.paul@skynet.be
Tel: 09 362 71 2 of 0475 45 71 91
Website: http://www.4sprong.be/home.htm