Loading

Heemkundig Museum Rietgaverstede

Museum Rietgaverstede is het levenswerk van Antoine Janssens (1922-1996). Het herbergt diverse afdelingen: Archeologie: hoofdzakelijk bouwmaterialen van een nederzetting, diverse tanden (o.a. mammoet), een stukje heirbaan en middeleeuws aardewerk. Middeleeuwse geschiedenis: meerdere maquettes die het ontstaan van Nevele belichten, stukken vloer en een grafsteen uit de vroegere romaanse kerk. Nevelse Wapens: herinneringen aan de Boerenkrijg, de napoleontische tijd, een Spaans zwaard uit 1500, kanonballen uit 1604, scheepsgeschut uit de 16de-17de eeuw, foto's van Nevelse zoeaven en pioniers in Congo... maar de nadruk ligt op de 20ste- eeuwse wapens en memorabilia van de Eerste en vooral de Tweede Wereldoorlog (o.a. schaalmodellen van oorlogsvliegtuigen). Ambachten en industrie: herinneringen aan oude ambachten, landbouwwerktuigen, karren en paardentuig en memento's aan plaatselijke bedrijven. Dagdagelijks leven: naast de gebruikelijke voorwerpen ook meer ludiek materiaal zoals een collectie fietsplaten, een antieke haard, schaalmodellen van vervoersmiddelen, foto's... Letterkunde: met bijdragen over Cyriel Buysse, Rosalie en Virginie Loveling, Camiel Vandercruysse, pastoor Basiel De Craene, Monica Catoor... Ook in de museumtuin staan allerlei items opgesteld. Verder zijn er ook nog geschiedkundige filmvoorstellingen.

Adres: Camille Van Der Cruyssenstraat 60
9850 Nevele
Oost-Vlaanderen
Mail: janssens.jan@village.uunet.be
Tel: 09 371 83 39
Website: http://www.nevele.be/website/265-www/266-www/267-www.html