Loading

Heemkundig Museum Tempelhof

vzw Heemkundig museum 'Tempelhof' te Beerse (Bisschopslaan 1) hangt een beeld op van het rijke Kempense verleden. In wisselende tentoonstellingen worden diverse aspecten van ons heemkundig erfgoed aan het publiek voorgesteld.

Algemeen
Beerse is bekend om zijn steenbakkerijen. De tentoonstelling belicht de geschiedenis van deze nijverheid, het gebruikte materieel en het werk in de kleiputten en steenfabrieken. Een monument voor de steenbewerker en de reconstructie van een droogloods in het park Tempelhof vullen dit overzicht aan. Karel Van Nyen was de eerste grote heemkundige en geschiedvorser van Beerse. Het museum bezit een rijke verzameling aan bedevaartvaantjes, mannekensbladen, devotieprentjes, oorlogscorrespondentie, menuâ??s, ex-librissen en oorlogsgeld. De belangstelling gaat vooral uit naar zijn collectie in verband met de Sint-Corneliusverering in Beerse. De kleding in de Kempen was in het verleden niet erg gevarieerd, maar wel functioneel en dus warm en sterk. Het loont de moeite om even een wandeling te maken langs het uitstalraam van grootmoeders kledingwinkel. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de kleding die gebruikt werd bij belangrijke perioden in een mensenleven: geboorte en kinderjaren. Kerkschatten uit de Sint-Lambertuskerk en religieuze voorwerpen schetsen een beeld van de liturgie en van de godsdienstige gebruiken uit de preconciliaire tijd. De school voert ons terug naar de eerste helft van de twintigste eeuw. 't Koetshuis, een oud cafeetje, en tevens ons museumcafé, nodigt u uit even te verpozen en weg te dromen bij een Vlierke, de streekdrank van De Vlierbes.

Adres: Bisschopslaan 1
2340 Beerse
Antwerpen
Mail: leo.dignef@telenet.be
Tel: 014-61 28 74
Website: http://www.devlierbes.be