Loading

Maagdenhuismuseum

Uit de website:

In het Maagdenhuismuseum kan je de kunstcollectie van OCMW Antwerpen bewonderen. Het museum was vroeger een weeshuis voor meisjes. Voor weesmeisjes werd toen het woord â??maegdeckensâ?? gebruikt. Vandaar de naam 'Maagdenhuismuseum'.

De collectie bevindt zich in een architecturaal interessant gebouw uit de 16de-17de eeuw waarbij vooral de voorgevel en de fraaie binnenkoer de aandacht trekken. Het museum strekt zich uit over de binnenplaats, de benedenverdieping en de kapel van het gebouw.

De collectie bestaat vooral uit:

schilderijen uit de 15de tot en met de 17de eeuw, met werk van Peter Paul Rubens, Jacob Jordaens, Antoon van Dyck, Pieter Aertsen, Maarten de Vos, Maarten Pepijn en anderen;

beeldhouwwerk uit de 16de tot en met de 18de eeuw, met werk van Huybrecht van den Eynde en Walter Pompe.

Antwerps aardewerk: een beroemde serie papkommen uit de 16de eeuw, majolica genaamd;

meubels van het einde van de 15de tot en met de 18de eeuw;

archiefstukken van de 12de tot en met de 16de eeuw, met onder meer het oudste bekende zegel van de stad Antwerpen, gehecht aan een document uit 1233;

glasrondelen en -ramen van de 16de tot en met de 20ste eeuw
Kleine voorwerpen zoals vondelingenkleedjes en -tekens, en een maquette van de schuif tonen de geschiedenis aan van de Antwerpse vondelingen- en wezenzorg. Ook de geschiedenis van de Antwerpse armenzorg komt hier aan bod.

Pronkstukken

Het museum beschikt over een unieke collectie papkommen met daarop de bustes geschilderd van mannen, vrouwen en Onze-Lieve-Vrouw. Deze zeldzame stukken gepolychromeerd Antwerps aardewerk dateren uit het midden van de 16de eeuw en zijn de voorlopers van Delfts aardewerk.

Of wat te denken van een prachtig olieverfpaneel met daarop Het Laatste Oordeel, de Zeven Werken van Barmhartigheid en de Zeven Hoofdzonden? Deze beeldende Biblia Pauperum (Bijbel der Armen) dateert uit ca. 1500 en is geschilderd door een onbekende Antwerps meester.

Haal je hart op aan onze Houten Clara. Dit 17de eeuws houten beeld van een anonieme kunstenaar was oorspronkelijk de hoofdpijler van een trap in de voorbouw. Het beeld werd bekend door een novelle van Hendrik Conscience, een verhaal dat zich in het Maagdenhuis afspeelde.

Adres: Lange Gasthuisstraat 33
2000 Antwerpen
Antwerpen
Mail: maagdenhuismuseum@ocmw.antwerpen.be
Tel: 03 338 26 20
Website: http://ocmw.antwerpen.be/Voorstel%20startpagina/Frame/Activiteiten/Cultuur/Maagdenhuismuseum.htm