Loading

NATIONALE PLANTENTUIN VAN BELGIE

AANBOD

1, Op een steenworp van Brussel bevindt zich een van grootste plantentuinen ter wereld. In het historische domein van Bouchout, in de gemeente Meise, wordt een overzicht geboden van plantengroei van alle uithoeken van de aarde. Hier kan men het hele jaar door genieten van het fascinerende plantenrijk.

2, De Bibliotheek van de Plantentuin is een van de meest vooraanstaande in Europa op het vlak van de beschrijvende plantkunde. Ze verzamelen, catalogeren en bewaren aanvullende documentatie bij herbaria en de verzamelingen van levende planten. De bibliotheek staat ten dienste van hun eigen vorsers maar is ook toegankelijk voor lezers van overal ter wereld.

De nadruk ligt op plantensystematiek, floristiek, ecologie, geschiedenis van de plantkunde, etnobotanie en tuinbouw en dit alles zowel voor de vaatplanten als voor alle systematische groepen van de lagere planten met inbegrip van de Fungi.

Hoewel het onderzoek in de Plantentuin op Centraal-Afrika en Europa (vooral België) is toegespitst, verzamelt de bibliotheek publicaties (vb. moderne flora´s) van over de hele wereld. De bibliotheek bezit daarnaast ook heel wat populariserende werken.


De geschiedenis van de bibliotheek, net als van de Plantentuin zelf, gaat terug tot de Koninklijke Maatschappij van Kruid-, Bloem- en Boomkwekerije der Nederlanden, opgericht tijdens de Nederlandse overheersing in 1826. In de loop der tijden groeide de bibliotheek aan door verwervingen en schenkingen (collecties Dumortier, Crépin, De Wildeman, Errera, ...). Later werd ook een actieve uitwisselingspolitiek gestart, dankzij de veelvuldige uitgaven van de Plantentuin.

De bibliotheek biedt ook onderdak aan de bibliotheek van de Koninklijke Belgische Botanische Vereniging, die meer dan 300 tijdschriften ontvangt in ruil voor haar -Belgian Journal of Botany-.

De bibliotheek van de Plantentuin bezit momenteel 65 000 boeken, 5 000 tijdschriften en reeksen, waarvan 1 300 lopende, en meer dan 10 000 overdrukken, samen ruim 200 000 ingebonden volumes.


3, Onderzoekscentrum

Botanische tuinen zijn onderzoekscentra waar de plantenwereld ook bewaard wordt. In de tuinen, laboratoria, herbaria en serres worden voortdurend planten gekweekt, bestudeerd en geklasseerd. Zonder deze vitale kennis bestaat het gevaar dat vele aspecten van de biodiversiteit, voorgoed verloren gaan.

4, Educatief programma. De plantentuin stelt een uitgebreid educatief programma ter beschikking, gaande van aangepaste rondleidingen, kant en klare ateliers tot instrumenten voor leerkrachten


ORGANISATIE

De Plantentuin heeft nauwe banden met haar bevriende verenigingen die er hun maatschappelijke zetel hebben:

* Flo.Wer vzw (Floristische Werkgroepen vzw), een vereniging van veldwerk-groepen in Vlaanderen

* SEMO (Studiegroep Europese en Mediterrane Orchideeën)

* De Koninklijke Belgische Botanische Vereniging, een ontmoetingsforum voor Belgische botanici

* VBTA (Vereniging van Botanische Tuinen en Arboreta)

* PLANTCOL, Belgische Plantencollecties

* VMV (Vlaamse Mycologen Vereniging)

* VWBL (Vlaamse Werkgroep Bryologie en Lichenologie)


De Plantentuin maakt deel uit van een netwerk van internationale samenwerking:

* BGCI (Botanic Gardens Conservation International), vereniging die botanische tuinen wereldwijd verenigt

* SYNTHESYS maakt voor Europese wetenschappers de toegang mogelijk tot wetenschappelijke collecties en expertise

* ENSCONET (European Seed Conservation Network), een netwerk van zaadbanken die een inventaris opmaken van de Europese wilde plantensoorten en hun bedreigingsgraad

* CITES (The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), internationale overeenkomst die er op toeziet dat handel in wilde planten en dieren hun voortbestaan niet bedreigt

* EBHL (The European Botanical and Horticultural Libraries Group), vereniging die samenwerking en communicatie tussen Europese botanische en tuinbouwkundige bibliotheken bevordert


LOCATIE

Het kasteel van Bouchout

In het begin van de twaalfde eeuw stonden de troepen van de Hertog van Brabant oog in oog met de troepen van Meise, de -Milites de Menza-. Beide vestigingen groeiden uit tot waterkastelen met een parkdomein. Het kasteel van Bouchout onderging verschillende ingrijpende verbouwingen: de vierkante toren, het oudste gedeelte, dateert uit de 14de eeuw. Omstreeks 1830 verkreeg het kasteel zijn huidige architecturale vormgeving en rond 1980 werden de binnenruimten ingericht. Keizerin Charlotte, zuster van koning Leopold II en weduwe van aartshertog Maximiliaan van Oostenrijk, de gefusilleerde keizer van Mexico, kocht de beide kastelen met aanhorige parken en bracht hier zo goed als haar hele leven door. Het -Hof te Meise- brandde in de tweede wereldoorlog volledig af.


De balatkas

In 1854 ontwierp de hofarchitect van Leopold II, Alphonse Balat, een kleine kas om er de Victoria amazonica, een grote waterlelie uit tropisch Amerika in onder te brengen. Oorspronkelijk werd ze gebouwd in het Leopoldpark te Brussel, vanwaar ze een eerste keer verhuisde naar de Kruidtuin te Brussel om rond 1941 een vaste standplaats te vinden in de Plantentuin te Meise. Haar bestemming en architectuur verleenden haar respectievelijk de naam -Victoriakas- en -Kroonserre-. Voor de architect was de serre een vingeroefening voor het bouwen van de monumentale Koninklijke serres te Laken.


De oranjerie

Op een lichte helling, perfect zuidelijk georiënteerd, vormen de oranjerie en ommuurde oranjerietuin een ideaal oord voor plantenrariteiten en vorstgevoelige planten. De oranjerie werd gebouwd omstreeks 1830. Vandaag is ze ingericht als taverne. Het ruime zonneterras biedt een panoramisch zicht op de vijver.


De Vlaamse hoeve

De U-vormige hoeve aan de hoofdingang van het park, gekenmerkt door zijn trapgeveltjes, dateert uit de eerste helft van de 19de eeuw.


Vriendschapstempel

Op de grondvesten van de ijskelder van het kasteel -Hof te Meise- werd in het begin van de 19de eeuw een tempeltje gebouwd. De ijskelder biedt de ideale omstandigheden voor de overwintering van vleermuizen. Vriendschapstempel en ijskelder werden in 2001 gerestaureerd.


Pachthof & Tuinwinkel

Het pachthof bestaat uit een reeks aparte gebouwtjes, gebouwd omstreeks 1855. Het woonhuis, het karrenhuis en het wagenhuis staan geometrisch verdeeld rond het binnenplein. Een der gebouwtjes herbergt de Tuinwinkel. Men vindt er een uitgebreide reeks gespecialiseerde en botanische boeken

Adres: Domein van Bouchout Nieuwelaan 38
1860 Meise
Vlaams-Brabant
Mail: office@br.fgov.be
Tel: 02 260 09 20
Website: http://www.botanicgarden.be