Loading

Koninklijke Vereniging voor natuur- en stedenschoon KVNS

De KVNS is een landschapsorganisatie van actieve leden en verenigingen, die werkt rond het thema landschap, met nadruk op duurzaamheid, participatie en context. Vanuit de eigen proeftuin rond de Steenovens en in samenwerking met deskundigen en partnerorganisaties verzamelt en verspreidt de KVNS kennis over het landschap en ontwikkelt methodieken om gebruikers van het landschap bewust en duurzaam ermee om te laten gaan. Als draaischijf van informatie en contacten is de KVNS aanjager van debatten over de kwaliteit van het landschap, dat wil zeggen over de gewenste landschapskenmerken en de afweging van die wensen tegen andere belangen. De KVNS is een voortrekker, die het landschap op de agenda zet van overheden en via de werking van partnerorganisaties op de kaart zet voor heel Vlaanderen. Daarmee draagt de KVNS bij aan het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving en aan de persoonlijke beleving van het landschap van alle burgers.

Adres: Meirstraat 34
2890 Oppuurs
Antwerpen
Mail: coordinatorkvns@scarlet.be
Tel: 03 232 35 31
Website: http://www.kvns.be