Loading

Centrum Agrarische Geschiedenis vzw

Zeer actieve vzw op gebied van de agrarische geschiedenis

Zij beschikken onder hun rubriek "Instrumenten" over een uitgebreide gegevensbank die on-line te raadplegen is, met o.a.:

Overzicht landbouwmusea

Bronnen van het agrarisch erfgoed

Bibliografie agrarische en rurale geschiedenis (19e en 20e eeuw België)

Adres: Naamsestraat 63
3000 Leuven
Vlaams-Brabant
Mail: contact@cagnet.be
Tel: 32 (0)16 32.35.25
Website: http://www.cagnet.be