Loading

Watererfgoed Vlaanderen WEV (Scheepswerven Baasrode)

Watererfgoed Vlaanderen

is de unieke Vlaamse koepelvereniging voor het nat en droog watererfgoed
â?¢verenigt en verdedigt alle instanties, verenigingen, projecten, eigenaars, beheerders, dienstverleners, onderzoekers en liefhebbers actief rond scheepvaart−, haven- en overig watererfgoed
â?¢ijvert voor het behoud en de valorisatie van alle watererfgoed in Vlaanderen, voor de versterking van het waterbewustzijn van de Vlaming en voor de internationale uitstraling van Vlaanderen als baken van scheepvaart- en havencultuur
â?¢is de onafhankelijke, professionele en constructieve gesprekspartner voor overheden op lokaal, Vlaams, Belgisch, Europees en internationaal niveau, en ondersteunt het watererfgoedbeleid met beleidsbrieven, aanbevelingen en adviezen, draagt bij tot de toeristische en recreatieve ontsluiting van het Vlaams watererfgoed
bevordert de onderlinge contacten en de samenwerking tussen alle watererfgoedactoren
verenigt en verspreidt praktische expertise en wetenschappelijke kennis rond watererfgoed
stimuleert en ondersteunt nieuwe initiatieven rond watererfgoed.

Adres: St.−Ursmarusstraat 141 (Scheepswerven Baasro
9200 Baasrode
Oost-Vlaanderen
Mail: secr@watererfgoed.be
Tel: 03 238 67 14
Website: http://www.watererfgoed.be