Loading

Erfgoedcel Leuven

De erfgoedcel werkt samen met de verschillende erfgoedinstellingen en verenigingen aan een integraal erfgoedbeleid in de stad. De nadruk ligt op het roerend en immaterieel erfgoed: objecten, collecties, documenten, verhalen, geschiedenissen. Ze ontwikkelt publieksprojecten, waarbij de band met de Leuvenaar en met het verleden van de stad centraal staat, en coördineert de jaarlijkse Erfgoeddag in Leuven.

De werking van de erfgoedcel richt zich zowel naar de Leuvenaar en het ruime publiek, als naar de erfgoedsector in Leuven en daarbuiten. Ze wil het diverse erfgoed in Leuven beter bekend maken en wil de verschillende Leuvense erfgoedorganisaties hierbij ondersteunen. Samenwerking, overleg en communicatie zijn noodzakelijk voor haar werkterrein.

Adres: Stadskantoor, Prof. Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven
Vlaams-Brabant
Mail: erfgoedcel@leuven.be
Tel: 016 27 22 85
Website: http://www.erfgoedcelleuven.be