Loading

KADOC Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving

AANBOD

Zowel historisch als actueel erfgoed wordt in de mate van het mogelijke opgespoord, wetenschappelijk geïnventariseerd en toegankelijk gemaakt voor het publiek. Steeds meer organisaties, families en personen hebben de weg naar KADOC gevonden om er hun vaak rijke en waardevolle archieven in bewaring te geven.

Het erfgoed wordt bewaard in twee afdelingen: het archief (inclusief het audiovisuele materiaal) en de bibliotheek. Het archief bevat documentatie van zeer uiteenlopende aard: traditionele verslag- en kasboeken, administratieve bescheiden, naast zeer persoonlijke, vaak vertrouwelijke documenten, zoals brieven, dagboeken en familiekronieken.Een belangrijke onderafdeling van het archief vormt het audiovisueel materiaal: honderdduizenden foto's, tienduizenden affiches in grote ladekasten, films, video's, diverse geluidsdragers, duizenden bid- en devotieprentjes, vlaggen, medailles, enzovoort. Ze bieden een vaak verrassende kijk op het verleden en heden van christelijk Vlaanderen. De beschrijving en de bewaring van dit materiaal vergen een specifieke aanpak. De ontsluiting gebeurt in verbinding met de meer 'klassieke' archief- en bibliotheekbronnen.De tweede erfgoedafdeling is de bibliotheek. Zij bevat populaire geschiedkundige, godsdienstige of opvoedkundige werken, romans, devote lectuur en muziek, jeugdliteratuur en catechetisch materiaal, maar ook technische of informatieve werken van bijvoorbeeld verzorgings- of landbouworganisaties (bijvoorbeeld over varkensteelt of stallenbouw, of kookboeken), naast strips, kerkelijke richtlijnen en propagandistische publicaties. Van een aantal uitgeverijen bezit KADOC nagenoeg het gehele fonds. Net als voor het archief geldt ook hier dat een geïntegreerde en geïnformatiseerde ontsluiting de lezer de weg wijst in de enorme verzameling. De catalogus is onder meer aangesloten op de centrale universiteitscatalogus, die de miljoenen boeken van de K.U.Leuven toegankelijk maakt en die een poort is naar tal van binnen- en buitenlandse bibliotheken.

Adres: Vlamingenstraat 39
3000 Leuven
Vlaams-Brabant
Mail: postmaster@kadoc.kuleuven.ac.be
Tel: 016 32 35 00
Website: http://www.kadoc.kuleuven.ac.be/