Loading

Provinciaal centrum voor cultureel erfgoed

AANBOD1, Het PCCE is een erfgoedhuis voor het kennen, bewaren, waarderen en doen beleven van cultureel erfgoed in Limburg. Het is tegelijkertijd* een kenniscentrum, dat alle informatie over cultureel erfgoed (onroerend, roerend, immaterieel) toegankelijk maakt* een trefpunt, voor partners uit het veld en uit andere sectoren (onderwijs, toerisme, ruimtelijke ordening, tewerkstelling, milieu) die via overleg, planning, samenwerking en coördinatie van initiatieven tot het bewaren en ontsluiten van dit erfgoed bijdragen* een steunpunt, voor gemeentebesturen, musea, kerkbesturen, monumentencomité,heemkundige en historische kringen, archieven, bij hun erfgoedwerking2, In het PCCE vindt u een documentatiecentrum, waarin u het cultureel erfgoed van de provincie kunt leren kennen.

Adres: Willekensmolenstraat 140
3500 Hasselt
Limburg
Mail: pcce@limburg.be
Tel: 011 23 75 13
Website: http://www.limburg.be/pcce