Loading

Provinciaal Museum Bulskampveld

AANBOD

De rondgang start in de wagenmakerij, waar de bezoeker ingewijd wordt in de geheimen van het maken van een kar of wagen en de vervaardiging van de wielen. De karren en wagens zijn er opgesteld als een evolutie van de eenvoudigste draag- en transporttoestellen tot voertuigen met twee, drie of vier wielen: handkarretjes, hondenkarretjes, boerensjezen, traamkarren, driewielkarren, voermanswagens, boerenwagens en polderwagens. Ondertussen kan de bezoeker ook kennismaken met het landbouwmateriaal. Hier is de logica van de opeenvolging van de landbewerking en de oogst van gewassen gehanteerd (ploegen, eggen, zaaien, oogsten, dorsen, wannen, zeven enz.). Het museum beschikt ook over een uitgebreide ambachtencollectie waarvoor nog optimale presentatiefaciliteiten worden gezocht.

Adres: Bulskampveld 9
8730 Beernem
West-Vlaanderen
Mail: bulskampveld@west-vlaanderen.be
Tel: 050 55 91 00
Website: http://www.west-vlaanderen.be/kwaliteit/Leefomgeving/bezoekerscentra/bulskampveld/Pages/default.aspx