Loading

TICCIH-Belgium

Tijdens het zesde TICCIH-congres te Wenen in 1987 werd België als gastland voor het zevende congres in 1991 aangeduid. De voorbereiding (1987-1990) verliep echter niet van een leien dakje. Zowel tussen de Belgische partners als tussen TICCIH-Belgium en TICCIH-Internationaal kwam het tot een breuk. Uiteindelijk werkten enkele Vlaamse vrijwilligers mee aan de voorbereiding van het congres, dat voor het grootste deel door de Waalse Gemeenschap werd gefinancieerd.
Raad van beheer van SIWE vzw was zich terdege bewust van het isolement waarin Vlaanderen dreigde te vervallen. Daarom nam een afvaardiging van SIWE vzw deel aan de TICCIH-congressen in Thessaloniki (1997) en Londen (2000). TICCIH erkent evenwel slechts één vertegenwoordiging per land. De In juni 2000 werd TICCIH-Belgium definitief heropgestart met vertegenwoordigers van SIWE vzw aan ene zijde en vertegenwoordigers van PIWB voor Wallonië en Brussel anderzijds. In 2001 werd de samenwerking tussen de Belgische partners verder uitgebouwd en werden twee succesvolle uitwisselingsbezoeken ingericht, één in Beringen en één in Bois-du-Luc.


Adres: Pleinlaan 2 (5C415A)
1050 Brussel
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Mail: pscholli@vub.ac.be
Tel: 02 305 39 33
Website: