Loading

TRAMANIA vzw Tram Vicinal - Buurtspoorweg

De doelstellingen van de VZW zijn : (zie: www.tramania.net)

1. het bevorderen, het financieren of het verwezenlijken van de restauratie, de huisvesting, de exploitatie, in operationele staat, van voertuigen geproduceerd door de Belgische industrie of beheerd door vervoersondernemingen die hun zetel in België hebben, en dit alles in een historisch kader;

2. het inrichten, het besturen en het ontwikkelen van een museum van de buurtspoorweg en/of gewijd aan de industriële smalspoorwegen in België en het beheren, tegelijkertijd, van ëën of meer spoorlijnen;

3. het verzamelen van elk rollend materieel dat nuttig of noodzakelijk is voor het beheer van die spoorlijn(en) en dat museum;

4. het huren of het verkrijgen van wegen, gebouwen, terreinen en omgeving die nodig zijn voor haar beheer en haar werking alsook het voorzien in het onderhoud en de reparatie ervan, zonder dat deze lijst beperkend is;

5. overgaan tot elke uitbreiding zowel van de infrastructuur als van het rollende materieelpark die nuttig geacht worden of noodzakelijk zijn voor de voortzetting van haar doelen;

6. om door haar handelen, de culturele en toeristische bronnen van de betrokken gebieden te bevorderen;

7. het bijeenbrengen van alle iconografische documentatie en museumstukken handelend over de geschiedenis, de exploitatie of de techniek van de buurtspoorwegen en de industriële spoorwegen in België;

8. het verenigen in haar midden van alle personen die zich interesseren voor de nastreving van de hierboven genoemde doelen; het ondersteunen van andere verenigingen of natuurlijke personen die activiteiten uitvoeren die in punt 1 tot en met 8 worden opgesomd.


De VZW heeft een uitgebreide verzameling foto's en geeft ook verschillende boeken en DVD's uit.

Adres: Paliosteeg 49 (Venelle au Palio)
1150 Brussel
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Mail: pdussart@tramania.com
Tel:
Website: http://tramania.net