Loading

Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE)

Het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE) is de wetenschappelijke instelling van de Vlaamse overheid die het onroerend erfgoed in Vlaanderen onderzoekt, inventariseert en de resultaten daarvan ontsluit. Dat onroerend erfgoed kan zowel bouwkundig, archeologisch, landschappelijk als maritiem zijn. Het onderzoek van het VIOE vormt de wetenschappelijke basis voor het erfgoedbeleid van de Vlaamse Overheid.

Adres: Phoenixgebouw 1ste verd. + gelijkvl., Koning Alber
1210 Brussel
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Mail: instituutonroerenderfgoed@vlaanderen.be
Tel: 02 553.16.50
Website: http://www.vioe.be