Loading

Koninklijke Vlaamse Ingenieursvereniging

AANBOD


Behartigen van de ledenbelangen en ondersteunen van een netwerk.

De K VIV biedt haar leden een toegevoegde waarde voor de uitbouw van hun loopbaan. Het professioneel en sociaal netwerk dat leden kunnen uitbouwen dankzij de K VIV is een belangrijke aanvullende component.


Promoten van de complementariteit van de twee ingenieursprofielen.

De K VIV ijvert voor een duidelijk onderscheid tussen twee kwalitatief hoogstaande ingenieursprofielen: de meer praktisch ingestelde en de meer theoretisch onderbouwde opleiding.

Ondersteunen van de alumniverenigingen van ingenieursfaculteiten.

De KVIV geeft een toegevoegde waarde aan de alumniverenigingen door hun gemeenschappelijke belangen te behartigen. De KVIV focust daarbij op ondersteuning en samenwerking.

Actief initiëren en uitbouwen van het platform 'technologie en maatschappij'.

De K VIV geeft vorm aan een platform waar technologie en maatschappij elkaar ontmoeten.

Samenwerken over de grenzen heen.

De KVIV ondersteunt haar leden door actieve samenwerking met partners op nationaal en internationaal vlak.

Adres: Desguinlei 214
2018 Antwerpen
Antwerpen
Mail: info@kviv.be
Tel: 03 260 08 40
Website: http://www.kviv.be