Loading

Vrienden van het Ateamuseum

De Atea (Ateliers de Téléphonie et d'électricité d'Anvers) vestiging in Antwerpen werd in 1890 opgericht door o.a. medewerkers van de eerder in 1882 opgerichte afdeling van Bell Telephone Company.
De firma specialiseerde zich in productie van telefoontoestellen, later telefooncentrales, telegrafietoestellen, relais, verkeerslichten, elektrische meetapparaten en zelfs rit(z)ssluitingen.

Men zoek de museumstukken, die weg moeten in de huidige vestiging van Atea in Herentals, onder te brengen in het MAS (museum aan de stroom) Antwerpen
Dit zou intussen (2010) grotendeels gelukt zijn.

Een en ander is duidelijk beschreven in een lijvig boek van Jan Verhelst, zie onderstaande boekbespreking uit de Siwe Nieuwsbrief nr. 49 maart 2009.

Jan Verhelst , Fragmenten uit de Atea geschiedenis

Gemaakt onder de auspiciën van de "Vrienden van het Ateamuseum" Gefotocopieerd, gebonden met ring
325 blz.., 406 illustraties, uitgebreide bibliografie,
inclusief zeer talrijke websites.
Uitgave in eigen beheer 31/12/2008
Zie voor de inhoud op : http://www.dendrijhoek.be/ateamuseum/atea_inhoudstafel.pdf

Het boek begint met het ontstaan van de telefonie in de 19de eeuw en de belangrijke rol die de Gentse professor Francois Van Rysselberghe (1846 - 1893 ) hierin gespeeld heeft. Antwerpen, met de toenmalige grootste haven van de wereld, werd gekozen als vestigingsplaats voor het eerste Europese filiaal van Western Electric onder de naam Bell Telephone Manufacturing Company (1882). Rond 1890 werd een concurrerend bedrijf opgericht in de "Rue du Verger" of Boomgaardstraat in Berchem bij Antwerpen, eerst onder de naam "Ateliers de Télephonie et d'Electricité d'Anvers", later omgedoopt tot "The Antwerp Telephone and Electrical Works" of ATEA (1892).
Volgende toestellen werden hier geproduceerd: telefoontoestellen en â??centrales (manuele, semi-automatsche, automatische en elektronische) , telegraaf relais (collectie Fons Vanden Bergh), meetinstrumenten samen met professor Hubert Defays, KULeuven , verkeerssignalisatie (auto en spoorweg) en toestellen voor militair gebruik zoals een telefoon met keelmicrofoon voor gebruik met gasmasker. In het "museum der transmissies" in Peutie zijn enkele centrales bewaard gebleven. Daarnaast werden relais, nachtlichten, luidsprekers, straatverlichting, tikklokken, parkeermeters en zelfs horocoopautomaten gemaakt. Ook 45.000km Ritsssluitingen (uitvinder Ritz, 1920) werden van 1929 tot 1965 gefabriceerd.
Tussen de huidige eigenaars Siemens en Nokia Siemens Networks en het Museum aan de Stroom (MAS) zijn onderhandelingen gestart om het industrieel erfgoed van ATEA te redden. Men wil minstens één centrale ten toon stellen in het nieuwe museumgebouw. Daarnaast probeert men informatie te verzamelen over telecombedrijven en -producten in Vlaanderen. Geïnteresseerden kunnen contact nemen met Jan Verhelst, Fortstraat 28 2640 Mortsel , atea.fragmenten@dendrijhoek.be of
http://groups.google.nl/group/atea1 . (K. H.)

Adres:

Antwerpen
Mail:
Tel:
Website: www.dendrijhoek.be/atea/vrienden.htm